Jsme specialisté na vizuální řízení procesů

Nabízíme

 • Služby od analýzy prostředí po dodání vizuálních prvků.
 • Řešení šitá na míru pro jednotlivá odvětví.
 • Vizuální pomůcky a značky ve firemních barvách.
 • Školení vedená odborníky s dlouholetou praxí.

Umožňujeme

 • Splnění zákonných požadavků na bezpečnost práce.
 • Dodržování požadované kvality.
 • Neustálou optimalizaci procesů.
 • Přípravu na automatizaci procesů.

Naši odborníci vám poskytnou své znalosti a zkušenosti při analýze stávající procesů a návrhu cílového stavu. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji vizuálních prvků pomáháme klientům s realizací navrhovaných řešení na základě jejich individuálních potřeb. Paleta dodávaných výrobků zahrnuje jak zákonem dané bezpečnostní značky a signály, tak specializované prvky vycházejících z metodiky Lean, norem a jiných doporučení.

Poskytujeme specializovaná školení

Vizuální řízení procesů

Postupy a pravidly pro vizuální řízení procesů vysvětlená na konkrétních příkladech a situacích.

Kompletní Lean Six Sigma Certifikace

Kompletní sada kurzů a certifikací Lean Six Sigma Green, Yellow, Black Belt s bonusem navíc.

Máte zájem o školení šité na míru vaší společnosti?

Nejbližší termíny školení

Naše služby vám pomohou splnit legislativní požadavky

 • 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 262/2006 Sb. zákoník práce
 • 375/2017 Sb. nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Pomáháme splnit požadavky na kvalitu dle norem

 • ISO 9001 – Systémy řízení kvality
 • ISO 9004 – Přístup k řízení kvality – Trvalá udržitelnost společnosti
 • ISO 13485 – Řízení kvality zdravotnických zařízení
 • IATF 16949 – Řízení kvality v automobilovém průmyslu
 • ISO 19011 – Audit systémů řízení
 • ISO/TR 10013 – Příručka pro dokumentaci systému kvality

Realizujeme vizuální řídící prvky ve skladech, výrobních procesech, administrativních a ostatních procesech.

Našim klientům dodáváme vizuální prvky pro systémy řízení kvality

 • APQP – Advanced Product Quality Planning
 • PPAP – Product Parts Approval Process
 • EFQM – Excellence Model
 • Metoda 5S
 • Poka-Yoke
 • CAF Model – Common Assessment Framework

Máme vlastní rámec doporučení a ověřených postupů pro vizuální řízení administrativních a back-office procesů. 

 • Např. klasifikace dokumentů
 • IT procesy
 • bezpečnost dat

Inovativní služby


Poskytujeme inovativní služby v oblasti vizuálního řízení procesů napříč odvětvími a typy procesů.
Díky vlastnímu oddělení výzkumu a vývoje vizuálních prvků a doplňků, poskytujeme našim klientům moderní služby, které reagují na aktuální trendy nebo pokročilé techniky. Díky zavedení kvalitního vizuálního řízení ve vaší společnosti tak vytvoříte solidní základ pro budoucí automatizaci a robotizaci, optimalizaci skladového hospodářství, efektivní zásobování a zavedení Pick to Light. Naší snahou je klientům nabízet inovativní prostředky k ještě větší eliminaci plýtvání v procesech, než je dosahováno jen tradičními přístupy.

Bitnami